Kosten & vergoeding

kosten & vergoeding

In 2014 is er veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De vroegere eerstelijnspsychologische zorg valt voortaan onder de generalistische Basis GGZ (BGGZ).

Basis Generalistische GGZ in het basispakket
Basis Generalistische GGZ(GBGGZ) is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. De overheid heeft vastgesteld dat er gedeclareerd moet worden via het zorgprestatiemodel, passend bij de ernst en complexiteit van uw problematiek. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Afzeggen van afspraken
Voor een goed resultaat van de behandeling is het belangrijk dat u de afspraken die u maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien u onverhoopt uw afspraak met ons moet afzeggen of verzetten dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Een bericht van verhindering kan telefonisch (tijdens kantooruren) en per e-mail worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd worden onder te laat afgezegd of no show bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Contracten zorgeverzekeraars 
De gesprekken bij Psychologenpraktijk van Wetten vallen onder de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ). Als BIG geregistreerd gezondheidspsycholoog (Gz-psycholoog) heb ik contracten met alle zorgverzekeraars;

  • De Friesland
  • CZ
  • Zilveren Kruis
  • VGZ
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid
  • Eno
  • Caresq
  • DSW
  • ASR

Het kan zijn dat je verzekeraar hier niet bij staat, maar wel onder een van deze 11 grote verzekeraarsclusters valt. Bij twijfel kunt je bij je zorgverzekeraar informeren. Op de sites van zorgverzekeraars staat over het algemeen een zorg vinder functie, waar je kunt zien of Psychologenpraktijk van Wetten gecontracteerd is.

Gecontracteerde zorg
In principe vergoed uw zorgverzekeraar alle gesprekken die u met uw psycholoog heeft. U betaald wel zelf eerst uw eigen risico ( 385 euro ). Het aantal gesprekken dat we besteden hangt af van het type en de ernst van de klachten. De gemiddelde vergoeding die uw psycholoog per gesprek krijgt ligt tussen de 115 en 140 euro.

* De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) geeft de maximum tarieven aan NZA Generalistische_basis_ggz 2021. Zorgverzekeraars brengen verschillende percentages van dit maximumtarief in rekening, variërend van 70%-94%.

Psychologenpraktijk van Wetten heeft met de verschillende zorgverzekeraars verschillende percentages afgesproken van dit maximumtarief NZA tarief, dat de uiteindelijke kosten per verzekeraar per traject bepaalt.
De kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico dat 385 euro bedraagt in 2021. Dat betekent dat de zorgverzekeraar tot dit bedrag dus eerst in rekening brengt (of het bedrag dat er bij de eindafrekening nog staat).

Niet gecontracteerde zorg
Op dit moment hebben wij geen contract met Menzis en Anderzorg. Dit wordt niet gecontracteerde zorg genoemd en betekent dat u wel in aanmerking komt voor psychologische hulp maar dat uw psycholoog geen contract heeft met deze zorgverzekeraar.

Declaraties gaan dan ook niet direct naar de zorgverzekeraar maar u krijgt een rekening van ons. U dient deze rekening bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Menzis en/of Anderzorg vergoed een deel (70%) van deze rekening. De vergoeding die u van uw zorgverzekeraar krijgt betaald u dan aan ons.

Uitgangspunt is en blijft dat de zorg/de behandeling die u krijgt of heeft gekregen voor u geen kosten met zich mee brengt (behalve uw eigen risico) zoals dit ook het geval is bij gecontracteerde zorg.

U krijgt elke maand een rekening voor de gesprekken die er die maand daarvoor geweest zijn. Wij vragen u om deze rekening elke maand naar uw zorgverzekeraar op te sturen.