Klachtenregeling

Kwaliteit staat bij van Wetten hoog in het vaandel. Wij doen ons uiterste best om u correcte informatie te geven over zaken rondom de behandeling en u de behandeling te bieden die bij uw hulpvraag past. Wanneer dit onverhoopt onvoldoende is en tot klachten leidt dan willen wij dit graag weten.

We gaan dan met u in gesprek en zullen ons uiterste best doen uw klacht te verhelpen.  Wij willen daarom geïnformeerd worden over zaken waar u ontevreden over bent of een klacht over heeft. Hieronder leest u wat de voorgestelde stappen zijn in deze procedure.

U bespreekt uw klacht met uw behandelaar

Wanneer u een klacht heeft over uw behandeling, dan bespreekt u dit in eerste instantie met uw behandelaar zodat uw behandelaar op de hoogte is van de klacht en om te proberen hier samen uit komen.

U bespreekt uw klacht met iemand van anders van Psychologenpraktijk van Wetten.

Als het bespreken van uw klacht met de behandelaar niet tot uw tevredenheid gebeurt, dan stellen wij het op prijs dat u uw klacht met iemand anders van psychologenpraktijk van Wetten bespreekt.

Mochten de eerste stappen niet tot de gewenste uitkomst leiden dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. van Wetten is aangesloten bij een onafhankelijke en landelijke klachtenfunctionaris. U krijgt binnen 6 weken een reactie op uw klacht.

Geschillencommissie

Mochten de bovenstaande stappen niet leiden tot een goede afhandeling van de klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten.

De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via:

Geschillencommissie
postbus 90600
2509 LP Den Haag.

Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

 Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

Cliënten onder de 18 (of hun ouders) waarvan de zorg vergoed wordt door de gemeente, kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. U kunt ook direct via de website van het AKJ een klachtenformulier in te vullen.

Tuchtrecht

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Postbus 11144
9700 CC Groningen
telefoon 088-3712560

Naast de op de website beschreven klachtenprocedure, bent u geheel vrij om van deze procedure af te wijken en bestaat er ook de mogelijkheid van het indienen van een klacht en/of melden bij de civiele rechter, de inspectie of beroepsvereniging NIP waar bij de behandelaar is aangesloten.

Indienen klacht bij NIP aangesloten psycholoog

Schriftelijk (per post of per e-mail), in het Nederlands, naar:

College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht

of via collegevantoezicht@psynip.nl.

In een klacht moet staan:

naam, adres en woonplaats van de klager;
naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde;
korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.

Het College verwerkt in dit kader uw persoonsgegevens (zie voor meer informatie het privacyreglement).