EMDR

Eye Movement Desentization and Reprocessing

EMDR

Wat is EMDR therapie ?

EMDR staat voor Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie. EMDR Therapie wordt toegepast bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ofwel traumatische gebeurtenis. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • een ongeval,
  • seksueel misbruik,
  • andere geweldincidenten,
  • angsten

Meer dan 25 jaar geleden werden de behandelmogelijkheden van EMDR reeds onderzocht. Tegenwoordig is EMDR een volwaardige en zeer effectieve therapeutische methode voor de behandeling van Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS).

EMDR Therapie sessies vinden individueel plaats.

Hoe werkt EMDR ?

Tijdens uw dagelijkse EMDR behandeling vertelt u uw behandelaar over de gevoelens, de beelden en geluiden die door de traumatische ervaring steeds weer bij u naar boven komen. Dit wordt gedaan om informatie over de beleving te verzamelen. Daarna concentreert u zich nogmaals op specifieke details van de gebeurtenis. Dat gebeurt ditmaal in combinatie met een afleidende stimulus. In de meeste gevallen worden hiervoor de vingers van de therapeut voor uw gezicht bewogen. Er wordt u dan gevraagd met de ogen deze bewegingen te volgen. Dit gebeurt in meerdere sets, waarna steeds een pauze volgt. De therapeut zal dan vragen naar uw gevoel. Doorgaans zullen de gedachten, beelden en gevoelens langzaam een andere vorm aannemen. Hierdoor vervaagt langzamerhand de herinnering aan de gebeurtenis. Deze wordt minder helder en voelt daardoor minder emotioneel aan.

emdr_sch